Om oss

H. Sverdrup er en familiebedrift som driver produksjon av tørrfisk, saltfisk og ferskfisk.

Sverdrup-familien startet produksjon av fiskeprodukter på Reine allerede i 1874. I dag blir det drevet av fjerde og femte generasjon.

 

Tørrfisk blir produsert på samme måte idag som det ble gjort allerede under vikingetiden.

Torsken (Gadus Morhua), henges på tørk rundt omkring i fiskeværet i februar/mars og er tørr i juni. Den henges sløyd uten hode og er naturlig saltet fra havet.
Den tas da inn på lager hvor den sorteres (vrakes) i over 20 forskjellige kvaliteter, og blir deretter pakket.
Tørrfisken selges til Italia, Nigeria, Kroatia, U.S. A og Norge (lutefisk) + noen andre mindre markeder.
Torsk, sei, brosme, lange og hyse kan tørkes til tørrfisk.

Hodene til torsken tørkes på samme måte som fisken. Hodene selges til Nigeria, der de blir tilberedt på tradisjonell nigeriansk måte.

Saltfisk er ofte torsk (Gadus Morhua) som er saltet i fersk tilstand. Saltfisken blir tørket industrielt før den sorteres og pakkes som klippfisk. De store markedene for saltfisk/klippfisk er Portugal, Brasil, Spania, Italia og noen flere mindre markeder. Tørking av saltfisk foregår for det meste i Møre og Romsdal.
Man kan også salte sei, brosme, lange og hyse.Tørket saltfisk. Det blir ikke produsert klippfisk hos oss.

Alle fiskesorter som blir solgt fersk, ises i termokasser og selges rundt omkring i Europa.

Hovedproduktet i dag er tørrfisk, men det har tidligere vært produsert både hermetikk, tran og filèt.

Bedriften har de siste årene omsatt for ca 50-60 millioner kroner, hvorav ca. 60 prosent kommer fra eksport av tørrfisk.


 For å lese mer om Reine og familien Sverdrup kan du trykke her

Norsk nb